Foto: , Historiska museet/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Fältinsamling - Undersökning

Fyndplats

Plats Plats: Söderala kyrka, Socken: Söderala socken, Kommun: Söderhamn kommun, Landskap: Hälsingland, Land: Sverige
Fyndtyp Lösfynd, osäkert, Järnålder
Relaterat förvärvsnummer 16023
Referensnummer 113797_U