Upphov: Historiska museet, Historiska museet/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Fältinsamling - Undersökning

Fyndplats

Plats
Fyndtyp
  • Boplatsfynd, Medeltid
  • Boplatsfynd, Medeltid
Relaterat förvärvsnummer 18393
Referensnummer 118585_U