Geografi

Fornlämning: L2017:2069

Typ
Fornlämning
Lämningstyp
Gravfält
RAÄ-nummer
Adelsö 53:1
Vidare term
Koordinater
SWEREF 99, 643301.74259, 6583311.61025
Externa källor