Geografi

Fornlämning: L2015:5386

Typ
Fornlämning
Lämningstyp
Grav- och boplatsområde
Lämningsnamn
Hersbygravfältet
RAÄ-nummer
Sollentuna 47:1
Vidare term
Koordinater
SWEREF 99, 667589.95336, 6590605.97691
Externa källor