Geografi

Fornlämning: L2017:1568

Typ
Fornlämning
Lämningstyp
Boplats
RAÄ-nummer
Adelsö 119:1
Vidare term
Koordinater
SWEREF 99, 644798.41066, 6580191.83661
Externa källor