Geografi

Fornlämning: L2017:1996

Typ
Fornlämning
Lämningstyp
Slott/herresäte
RAÄ-nummer
Adelsö 47:1
Vidare term
Koordinater
SWEREF 99, 644133.31714, 6582975.35518
Externa källor