Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

Sigillstamp

Förmålsbenämning Sigillstamp
Föremålsnummer 2568_LRK
ID‑nummer 06F53CA9-6D7B-49A5-9DA8-2C77C579C67A
Alternativt ID E 2225
Fotograf Livrustkammaren
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sigillstamp_för_konung_Karl_XV_av_Sverige_(1862-1872)_som_kronprins_och_hertig_av_Skåne_1844-1859_-_Livrustkammaren_-_79391.tif
Museum Livrustkammaren