Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

Rock

Dräkt från 1800-talets slut för Karl XIII:s orden.

Förmålsbenämning Rock
Föremålsnummer 10613_LRK
ID‑nummer 09237024-2407-4818-9100-883CFAF82285
Alternativt ID DOK 1514
Fotograf Livrustkammaren
Fotodatum 2013
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Museum Livrustkammaren