Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

Rock

Dräkt från 1800-talets slut för Karl XIII:s orden.

Förmålsbenämning
Rock
Föremålsnummer
ID‑nummer
09237024-2407-4818-9100-883CFAF82285
Alternativt ID
DOK 1514
Fotograf
Livrustkammaren
Fotodatum
2013
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Museum
Livrustkammaren