Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

ordenstecken kraschan kmstk, Ordenstecken

Svärdsorden storkorskraschan - LRK 404

Förmålsbenämning ordenstecken kraschan kmstk, Ordenstecken
Föremålsnummer 404_LRK , 2291_LRK
ID‑nummer 0AA99767-C747-47E3-AD0C-DC1912491FAB
Alternativt ID B 2711
Fotograf Livrustkammaren
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Svärdsorden_storkorskraschan_-_Livrustkammaren_-_9118.tif
Museum Livrustkammaren