Foto: Okänd, Historiska museet/SHM (CC BY-NC-ND 2.5) Du får dela, men inte bearbeta, verket för alla ändamål som inte är kommersiella så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Likarmat spänne, Spänne, Spänne, Ring

Förmålsbenämning Likarmat spänne, Spänne, Spänne, Ring
Föremålsnummer 451658_HST
ID‑nummer 0C964721-1766-4178-B45B-BBFC80918035
Fotograf Okänd
Fotodatum 2010-09-15
Licens
Du får dela, men inte bearbeta, verket för alla ändamål som inte är kommersiella så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige CC BY-NC-ND 2.5
Museum Historiska museet