Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

Sigill, Sigillstamp, Pitschaft

Förmålsbenämning Sigill, Sigillstamp, Pitschaft
Föremålsnummer 2562_LRK
ID‑nummer 0CC2953C-B417-41A6-9799-00F4BA77A4BF
Alternativt ID E 2188
Fotograf Livrustkammaren
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sigillstamp_för_konung_Karl_XV_(1826-1872),_1859-1872_-_Livrustkammaren_-_19464.tif
Museum Livrustkammaren