Foto: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Brakteat, Brakteat

Guldbrakteat med filigranornamentik.

Förmålsbenämning Brakteat, Brakteat
Föremålsnummer 109305_HST
ID‑nummer 1251C431-AA8E-49B8-AC0F-6DBE65B57ECF
Alternativt ID DIG 55548
Nyckelord Vikingarnas värld, Vikingatiden
Fotograf Myrin, Ola
Fotodatum 2019-10-21
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Historiska museet