Foto: Wendt, Antje, SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Kistspik, spikhuvud, Spik

Förmålsbenämning Kistspik, spikhuvud, Spik
Föremålsnummer 480302_HST
ID‑nummer 19886319-4beb-464f-a2d6-993e8f6899f1
Fotograf Wendt, Antje
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0