Foto: Mohr, Jens, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Vindflöjel, Flöjel, Vindflöjel

Söderalaflöjeln i ringerikestil.

Förmålsbenämning Vindflöjel, Flöjel, Vindflöjel
Föremålsnummer 106752_HST
ID‑nummer 1B2C166A-E174-42DC-81B2-C31FC2189CA9
Alternativt ID DIG 25846
Nyckelord Vikingatiden, Figur, Figurer, Vikingarnas värld, Fantasidjur
Fotograf Mohr, Jens
Fotodatum 2019-02-27
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Historiska museet