Foto: Bruxe, Ulf, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Brakteat, Brakteat

BRAKTEAT|GOTLAND/Go|GULD|Inv. nr. 623|Jäå

Förmålsbenämning Brakteat, Brakteat
Föremålsnummer 109305_HST
ID‑nummer 1D698A15-B7A9-4B87-BB24-1FE6ABC93250
Fotograf Bruxe, Ulf
Fotodatum 1994-02-25
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Historiska museet