Upphov: SHM (CC0) This work is free from copyright restrictions and free to use in any way.

LADDA NER BILDEN
Media

Äggställ

Förmålsbenämning Äggställ
Föremålsnummer III:I:G.k.01._HWY
ID‑nummer 252AEEF6-3F8A-45DC-8DE8-1E6C3F874F52
Licens
This work is free from copyright restrictions and free to use in any way. CC0 1.0 universell CC0