Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Frack

detalj foder frack - LRK 14146

Förmålsbenämning Frack
Föremålsnummer 14146_LRK
ID‑nummer 26736769-84D9-4E56-84C8-11BF79CDF3D4
Alternativt ID F 6112
Fotograf Livrustkammaren
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Livrustkammaren