Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

Hornkrona

Baksidan

Förmålsbenämning Hornkrona
Föremålsnummer 11658_LRK
ID‑nummer 272DE587-9F1D-4042-9494-9158720AEA3D
Alternativt ID DOK 01892
Fotograf Livrustkammaren
Fotodatum 2004
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Museum Livrustkammaren