Foto: SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN
Media

Ring, Ring

Förmålsbenämning Ring, Ring
Föremålsnummer 1172_LRK
ID‑nummer 2E203118-B975-46E6-A4E0-334B88B0403A
Licens
Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd. Creative Commons Public Domain Mark PDM