Foto: Persson, Augusta, SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Duk

Förmålsbenämning Duk
Föremålsnummer 35526_LRK
ID‑nummer 2dde2ee7-994e-4558-9d17-5b5c9d89e58c
Fotograf Persson, Augusta
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0