Foto: Schmidt, Göran, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Sköld, Hjälm, Rustningsdel, Rustningsdel, Harnesk, Kjol

Masreliez, visirhjälm.

Förmålsbenämning Sköld, Hjälm, Rustningsdel, Rustningsdel, Harnesk, Kjol
Föremålsnummer 11602_LRK , 11605_LRK , 11606_LRK , 11607_LRK , 11608_LRK , 11610_LRK
ID‑nummer 3C13009F-0D95-4B20-9EAF-52AD644BF9BB
Alternativt ID T 5887
Fotograf Schmidt, Göran
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masreliez,_visirhjälm_-_Livrustkammaren_-_4752.tif
Museum Livrustkammaren