Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

Banér

Förmålsbenämning Banér
Föremålsnummer 17421_LRK
ID‑nummer 41969730-991B-4FD8-8A6C-4CABEF1B96DA
Alternativt ID B 15671
Fotograf Livrustkammaren
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Begravningsbanér,_Bayern,_fört_vid_Karl_X_Gustavs_begravningståg_1660_-_Livrustkammaren_-_10414.tif
Museum Livrustkammaren