Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

Stans

tiillbehör t slaglåsbössa 16333 - LRK 16337-16340

Förmålsbenämning Stans
Föremålsnummer 16340_LRK
ID‑nummer 437968F2-4C12-4D90-BF1C-6F1DE3D3C197
Alternativt ID N 27137
Fotograf Livrustkammaren
Fotodatum 2009-03-05
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Museum Livrustkammaren