Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Bågpil

Pilar

Förmålsbenämning Bågpil
Föremålsnummer
ID‑nummer 43BF27A4-F508-4F3A-9F82-DCF4254BF0D7
Alternativt ID T 9197
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bågpilar_från_Östeuropa_-_Livrustkammaren_-_5082.tif
Museum Livrustkammaren