Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

Sigillstamp

Förmålsbenämning Sigillstamp
Föremålsnummer 2573_LRK
ID‑nummer 45E15143-BFF4-491B-B1FD-EF1944F9CD19
Alternativt ID E 2164
Fotograf Livrustkammaren
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sigillstamp_för_konung_Karl_XIV_Johan_av_Sverige-Norge_(1763-1844)_1818-1844_-_Livrustkammaren_-_70826.tif
Museum Livrustkammaren