Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

ordenstecken kraschan

Förmålsbenämning ordenstecken kraschan
Föremålsnummer 2296_LRK
ID‑nummer 4968E91E-0D61-4736-88A4-64DBE522658D
Alternativt ID T 8246
Fotograf Livrustkammaren
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Livrustkammaren