Media

Bräm

BRODERI|Inv. nr. 3920: 2|KORKÅPSBRÄM|LINKÖPINGS DOM K:A|Med.|ÖSTERGÖTLAND/Ög|TEXTIL

Upphov: Hildebrand, Gabriel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Förmålsbenämning
Bräm
Föremålsnummer
ID‑nummer
5165B824-3A4B-423A-8B0D-24234F262B36
Fotograf
Hildebrand, Gabriel
Fotodatum
2001-11-21
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum
Historiska museet