Foto: Asp, Yliali, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN

Fingerring, Fingerring

15052:9. Tännäs,Funäsdalen, Vivallen,Raä .Fingerring,,Silver,YJäå

Förmålsbenämning Fingerring, Fingerring
Föremålsnummer 107028_HST
ID‑nummer 5E6E4228-7027-4214-9DEB-3893E8BCC46D
Fotograf Asp, Yliali
Fotodatum 2001-05-04
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Statens historiska museum