Foto: SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

ordenstecken kraschan

Förmålsbenämning ordenstecken kraschan
Föremålsnummer 1395_LRK
ID‑nummer 6054917E-37F9-4577-9741-1F1E9852E46F
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0