Media

Träns

Bridongträns, LRK 12268

Upphov: Uhrdin, Samuel, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Förmålsbenämning
Träns
Föremålsnummer
ID‑nummer
6718994F-F2D1-4D6C-A113-352F2726F64C
Alternativt ID
DIG 5009
Nyckelord
  • Rem
  • Föremålsbild
Fotograf
Uhrdin, Samuel
Fotodatum
2007
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Wikimedia Commons
Museum
Livrustkammaren