Foto: Faith-Ell, Harald, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Ringnål, Spänne, Fragment

Förmålsbenämning Ringnål, Spänne, Fragment
Föremålsnummer 609711_HST
ID‑nummer 694D8F99-84FA-45ED-A5C9-DD2C7F88BA3D
Fotograf Faith-Ell, Harald
Fotodatum 2013-11-19
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Historiska museet