Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Ordenstecken

stjärna Frimurarorden? - LRK 946

Förmålsbenämning Ordenstecken
Föremålsnummer 946_LRK
ID‑nummer 69CD75A4-23B0-4FAB-911D-EF116D75C3DC
Alternativt ID T 987
Nyckelord Stjärna, Hänge
Fotograf Livrustkammaren
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Livrustkammaren