Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

Sigillstamp

Förmålsbenämning Sigillstamp
Föremålsnummer 2542_LRK
ID‑nummer 6B3AAC48-5B01-4B74-9739-C6ED1D4CAF05
Alternativt ID E 2230
Fotograf Livrustkammaren
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sigill_stamp_för_konung_Oskar_I_(inkognitosigill_som_greve_av_Södermanland?)_-_Livrustkammaren_-_36591.tif
Museum Livrustkammaren