Foto: Hildebrand, Gabriel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Hacksilver, Föremål

Förmålsbenämning Hacksilver, Föremål
Föremålsnummer 447568_HST
ID‑nummer 6CF162E7-7FF5-426B-820E-74DD56464CBD
Fotograf Hildebrand, Gabriel
Fotodatum 2015-01-29
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Historiska museet