Foto: Gustafsson, Ny Björn, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

omgjort hänge, Spänne

Förmålsbenämning omgjort hänge, Spänne
Föremålsnummer 572093_HST
ID‑nummer 6DE1E326-D7C6-49DA-8B18-336E791267F7
Fotograf Gustafsson, Ny Björn
Fotodatum 2007-10-24
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Historiska museet