Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

Hornkrona

Jakttrofé med hornkrona från dovhjort.

Förmålsbenämning Hornkrona
Föremålsnummer 11658_LRK
ID‑nummer 72103CFB-84F1-414D-92E8-D67E0262153C
Alternativt ID DOK 01927
Fotograf Livrustkammaren
Fotodatum 2004
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Museum Livrustkammaren