Media

Sigill, Sigillstamp, Pitschaft

Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Förmålsbenämning
  • Sigill
  • Sigillstamp
  • Pitschaft
Föremålsnummer
ID‑nummer
73B41184-0D9B-42D7-8E1C-CC4C616D7637
Alternativt ID
T 9333
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum
Livrustkammaren