Foto: Bruxe, Ulf, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Brakteat, Brakteat

BRAKTEAT|GOTLAND/Go|GULD|Inv. nr. 623|Jäå

Förmålsbenämning Brakteat, Brakteat
Föremålsnummer 109305_HST
ID‑nummer 75F8E6A1-97B2-40D9-A62D-02D5FA186E93
Fotograf Bruxe, Ulf
Fotodatum 1994-02-25
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Historiska museet