Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Värja

Fäste av guld, kommendervärja, Sverige 1715-1718, e.u. använd av Karl XII vid Fredrikshald 1718.

Förmålsbenämning Värja
Föremålsnummer 12352_LRK
ID‑nummer 76551D87-1FB4-4D63-BB0D-8FCB4EBB97C2
Alternativt ID T 691
Fotograf Livrustkammaren
Fotodatum 1979
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kommendervärja,_Sverige_1715-1718,_e.u._använd_av_Karl_XII_vid_Fredrikshald_1718_-_Livrustkammaren_-_38478.tif
Museum Livrustkammaren