Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Bogstycke

Delftbogstycke blå

Förmålsbenämning Bogstycke
Föremålsnummer 6123_LRK
ID‑nummer 766B1218-C477-4892-9076-23B5A1C0479B
Alternativt ID T 2327
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Livrustkammaren