Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

Fana

Förmålsbenämning Fana
Föremålsnummer 16727_LRK
ID‑nummer 81E276A5-59FF-40FF-9E18-3C0321F1B636
Alternativt ID B 01308
Fotograf Livrustkammaren
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kompanifana_liv-o_hustrupper_-_Livrustkammaren_-_68904.tif
Museum Livrustkammaren