Media

Svarvtillbehör, rosett

Svarvtillbehör av buxbom.

Upphov: Mohr, Jens, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Förmålsbenämning
Svarvtillbehör, rosett
Föremålsnummer
ID‑nummer
845FE401-C1A7-49AA-A576-C681E47BBEF0
Alternativt ID
DIG 19288
Nyckelord
  • Trä
  • Föremålsbild
Fotograf
Mohr, Jens
Fotodatum
2015
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Wikimedia Commons
Museum
Skoklosters slott