Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Armborstpil, Armborstpil, Armborstpil, Armborstpil, Armborstpil

Förmålsbenämning Armborstpil, Armborstpil, Armborstpil, Armborstpil, Armborstpil
Föremålsnummer 11131_LRK , 11132_LRK , 11133_LRK , 11134_LRK , 11135_LRK
ID‑nummer 8868C7FA-9B67-4011-897D-46DF998155E5
Alternativt ID F 2624
Fotograf Livrustkammaren
Fotodatum 1973-01-01
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Livrustkammaren