Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

Älghorn

Älghorn med fyra taggar på vänster horn och fem taggar på höger.

Förmålsbenämning Älghorn
Föremålsnummer 11573_LRK
ID‑nummer 88E32F68-4BF8-48B4-85E7-39C233844CB8
Alternativt ID A 0298
Fotograf Livrustkammaren
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Älghorn_Morsta_skog_-_Livrustkammaren_-_68515.tif
Museum Livrustkammaren