Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Flintlåsstudsare

Flintlåsstudsare

Förmålsbenämning Flintlåsstudsare
Föremålsnummer 6434_LRK
ID‑nummer 8B6AAE4E-6CE8-4884-B406-AD3CB8BFF3AC
Alternativt ID T 2068
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Livrustkammaren