Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

Banér

Förmålsbenämning Banér
Föremålsnummer 17429_LRK
ID‑nummer 8C6B0F8C-9078-4B69-A411-1D5CD45E2929
Alternativt ID B 15677
Fotograf Livrustkammaren
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Begravningsbanér_med_stång,_Uppland,_fört_vid_Karl_X_Gustavs_begravningståg1660_-_Livrustkammaren_-_61779.tif
Museum Livrustkammaren