Foto: Gustafsson, Ny Björn, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

omgjort hänge, Spänne

Förmålsbenämning omgjort hänge, Spänne
Föremålsnummer 572093_HST
ID‑nummer A2F0DCB5-9B9E-4CCD-80B2-9737241966E8
Fotograf Gustafsson, Ny Björn
Fotodatum 2007-10-24
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Historiska museet