Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

Sabel

Förmålsbenämning Sabel
Föremålsnummer 5621_LRK
ID‑nummer ACAE9669-18C3-4089-A96B-AC2A3B0273B6
Alternativt ID B 4883
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sabel_kavallerofficer_Stockholms_borgerskaps_militärkår_-_Livrustkammaren_-_26459.tif
Museum Livrustkammaren