Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

ordenstecken storkors, Ordenskedja, ordenstecken kraschan kmstk, ordensetui

Förmålsbenämning ordenstecken storkors, Ordenskedja, ordenstecken kraschan kmstk, ordensetui
Föremålsnummer 1550_LRK , 1551_LRK , 1552_LRK , 1554_LRK
ID‑nummer ACB5E642-84E7-4E53-A617-FA37F8C52777
Alternativt ID B 11753
Fotograf Livrustkammaren
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ordenstecken_för_kommendör_med_stora_korset_av_husorden_Wendiska_kronan,_Mecklenburg-Schwerin_-_Livrustkammaren_-_27146.tif
Museum Livrustkammaren