Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

ordenstecken kraschan kmstk

Förmålsbenämning ordenstecken kraschan kmstk
Föremålsnummer 2231_LRK
ID‑nummer ACFDAEBC-8014-431A-914B-CEAC03FD651D
Alternativt ID B 2688
Fotograf Livrustkammaren
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kappkraschan_för_kommendör_med_stora_korset_av_Svärdsorden_Sverige,_1800-talets_mitt_-_Livrustkammaren_-_69042.tif
Museum Livrustkammaren